آزمون دوره ادمینی

برای شرکت در آزمون شما باید در یکی از دوره های زیر شرکت کرده باشید.

آزمون دوره ادمین ثروتمند

سلام به تمامی دانشجویان دوره ادمین ثروتمند شما در این آزمون تنها یک بار می توانید شرکت کنید پس با دقت بالا به تمامی سوالات در زمان آزمون پاسخ دهید.