تست

سلام به تمامی دانشجویان در این آزمون تنها یک بار می توانید شرکت کنید پس با دقت بالا به تمامی سوالات در زمان آزمون پاسخ دهید.

شما باید متن وارد کنید
شما باید یک عدد مشخص وارد کنید
1. سوال

برای پیجت فیک زدی یا زدن؟

2. سوال

پیج رو خریدی یا خودت بالا آوردی؟

3. سوال

ورودی هات از اکسپلور و هشتگ و ساجست چقدر بوده؟